Ideen har hun hatt helt siden hun kom flyttende til Svelvik, denne litt „håpløse“ situasjonen hvor alle tar for gitt at du veit alt om alle. Hvor er f.eks. „Handelsgården“, og hvor finner du den nærmeste akebakken? Hvilke aktiviteter kan barna bli med på, og når er egentlig Svelvikdagene i år? „Svelvikportalen.no“ skal kunne gi svar på dette – og mer til.
– Jeg har jobbet med ide og gjennomføring i nær halvannet år nå, og da jeg presenterte den for det lokale næringsrådet like før jul, var det kanskje jeg som ble mest forbauset over hvor positive de var til ideen. At portalen også skulle framstå som ett av til sammen 12 satsingsområder for rådets Næringsplan, hadde jeg ikke trodd. Men nå har det blitt mer fart i prosjektet, som en følge av dette.

FRILANSER
Hun har livnært seg som journalist, som frilanser, de senere årene, men har bl.a. fortid fra Drammens Tidende. Ja, også i lokalavisens spalter har hun tidvis hatt sin signatur.
– For at en web-portal, eller en hvilken som helst nettside for den saks skyld, skal være oppdatert og oppnå mange „besøk“, er det en forutsetning at det stadig kommer nytt stoff til, slik at det blir attraktivt, og en naturlig del av svelvikingens hverdag, å ta seg inn på siden for å se hva som har skjedd – og skjer i lokalsamfunnet. Dernest er dette et viktig sted hvor interesserte tilflyttere kan gjøre seg bedre kjent men hva Svelvik har å tilby, forteller Reinton Rulnes entusiastisk. Med sin egen bakgrunn, ser hun at også dugnadsprosjektet må bli en framtidig stillingsprosent for henne, i tillegg til skriveoppdragene.

Les mer i papirutgaven torsdag 23. februar