Det finnes få ord som kan karakterisere oppslutningen og stemningen rundt minnemarkeringen, etter først bomben i Regjeringskvartalet, dernest massadrapene på Utøya, annet enn MEKTIG. At folk flest bryr seg, viser solidaritet, klemmer, gråter, hilser og snakker sammen. Det gjorde vi i Svelvik ikveld, først gjennom fakkel-/blomstertoget som må ha samlet i overkant av 700-800 deltakere, dernest minnestunden i kirken, hvor nær 500 fikk plass, selv om flere ikke kom inn, men måtte bli stående på trappa og kirkebakken, og fulgte minnestunden derfra.
Svelvik hadde to ungdommer på AUF-leiren på Utøya, den ene var tilstede under minnestunden, hun kom hjem til familien fredag kveld, mens 19-årige Glenn Martin, også bosatt på Berger, fortsatt ligger på sykehus i Oslo, etter en relativt vellykket operasjon.

VAKKERT OG SAMLENDE

Sokneprest Einar Salvesen ledet minnestunden, og varslet at den slags terror som Norge ble utsatt for den 22. juli 2011, det var nettopp oppslutningen om denne markeringen et bevis på at ikke er vellykket. - Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket, sa Salvesen blant annet og understreket betydningen at at likegyldighet ikke må få rom, når andre mennesker rammes. Og slik sett, var oppslutningen om minnestunden nettopp et talende bevis på at terror ikke vinner fram.
- Vi må leve videre, og være til for hverandre, oppfordret han til.

- VI ER ALLE AUF'ERE

Ordfører Knut Erik Lippert karakteriserte udådene den 22. juli som en terrorhandling av ufattelige dimensjoner (les hele talen annet sted i papirutgaven).
- Ungdom var samlet på Utøya, et tradisjonsrikt sted som mange har omtalt som "verdens fredeligste sted". De skulle bruke tiden sin til politisk arbeid med en sterk overbevising om at de gjennom dette er med på å forme sin og andre menneskers fremtid. Da denne fredelige og idealistiske ungdomssamlingen ble endret til et helvete på jord, ble selve kjernen i folkestyret angrepet. Derfor er angrepet på AUF og Arbeiderpartiet også et angrep på all idealistisk politisk virksomhet i demokratiet Norge. Derfor hadde AUF sin leder så rett da han på lørdag sa at "i dag er vi alle AUF'ere".

VIS AT VI BRYR OSS!

Også Jonn Gunnar Liselid, Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran høstens valg, understreket behovet for "å bry seg", at vi viser omsorg for hverandre, for de etterlatte, og spesielt de to Berger-ungdommene som har fått føle terroren på kroppen.

Alle innleggene fikk krafig støtteapplaus fra alle i den fullsatte kirken.