Gå til sidens hovedinnhold

Kan ta ut 14,7 millioner tonn masse

Artikkelen er over 7 år gammel

Planutvalget i Hurum har enstemmig godkjent reguleringsplanen for sandtaket på Verket med tilhørende bestemmelser.

Planen gir mulighet for å ta ut 14,7 millioner tonn masser over en periode på 29 år. Det er Røyken og Hurums Avis som melder dette. Den vestre delen av Ryggen med rester etter Svelvik befestning skal bevares. Videre østover blir Ryggen stående i 25 meters høyde, stigende til kote 30 lengst mot øst, i følge vedtaket.
Dagens utskiping fra Vollebukta videreføres. Den planlagte nye kaia mot Dramstadbukta, er tatt ut av planen.
MANGE INNSPILL
Rådmannen i Hurum bemerker i saken at det ble lagt opp til en bred medvirkningsprosess hvor både lokalmiljø og offentlige myndigheter fikk anledning til å komme med innspill, råd og innvendinger til det planforslaget som ble sendt ut på høring. Partenes innspill varierer fra ønske om full utbyttelse av sandressursene og ønske om mest mulig bevaring av Ryggen i vest. Videre er det i uttalelsene vist til forhold som er knyttet til friluftsliv, støy, støv, kulturminner, trafikk og atkomst, heter det i saken.

Kommentarer til denne saken