Gå til sidens hovedinnhold

Ordfører Lislelid melder seg ut av Svelvik Ap

Artikkelen er over 7 år gammel

Ordfører Jonn Gunnar Lislelid melder seg ut av Svelvik Arbeiderparti, og han får følge av ytterligere to representanter, Jostein Birkeland og Merete Valltoft. Tidligere har ytterligere to trukket seg fra partiet, nemlig daværende gruppeleder Maria Hansen og kommunestyremedlemmer Håvard Selby Ebbestad.

I et kortfattet innlegg til avisen i dag, heter det kort og godt:
Vårt valg for å melde oss ut av Svelvik Arbeiderparti.
Saken rundt skolestruktur har skapt dyp splittelse i Svelvik Arbeiderparti, en splittelse vi i det lengste håpet vi kunne legge bak oss når endelig vedtak var fattet.
Vi må dessverre registrere at flertallet av kommunestyregruppa stiller seg bak klagen på vedtaket til Stortingets sivilombudsmann og mistillit til rådmann i Svelvik Kommune uten at dette er drøftet eller informert i medlemsmøte eller i kommunestyregruppa i Svelvik Arbeiderparti.
Vi ser på dette som rein obstruksjon og motarbeiding av vedtatte vedtak i kommunestyret i den viktige og vanskelige omstillingsprosess vi er inne i for å få orden på kommunens økonomiske problemer.
For vår del har vi full tillit til at rådmannen gjør en så god jobb som mulig innenfor de gitte rammer både når det gjelder saksutredning og oppfølging av fattede vedtak. Rådmannen har stor tillit i organisasjonen og det er viktig at kommunestyret viser arbeidsgiveransvar og ikke svekker rådmannens gjennomføringsevne.
Vi er skuffet over Svelvik Arbeiderparti og ser ikke annen utvei av dette en å melde oss ut av partiet og stille som uavhengige representanter i kommunestyret. Vi vil fortsatt jobbe for sosialdemokratiske verdier og programmet vi er valgt inn på både i kommunestyret og i utvalg vi er medlemmer av.
Jostein Birkeland
Merete Valltoft

Jonn Gunnar Lislelid.

Kommentarer til denne saken