Besøkende på www.svelviksposten blir spurt om hvor i Svelvik kommune de foretrekker å bade. Alternative valgt er Tangen Fjordpark, Skjæra, Trulsern, Bokerøya, Sandvika og "et tjern i skogen". Her topper Skjæra med foreløpig 27 prosent, på en god annen plass kommer Tangen fjordpark - etterfulgt - ôg noe overraskende, av "et tjern i skogen".

Gi din stemme, så kanskje vi får vite hva den aller mest populære badeplasser er. Spørsmålene ligger ute én uke til.