Ordfører Jonn Gunnar Lislelid «åpnet» det hele med ord om «opp og fram i lyset for Svelvik» - en helt avgjørende målsetting for å få til vekst i kommunen vår.
- Denne testen markerer en vilje til positiv oppmerksomhet omkring Svelvik, der vi jobber for å snu det negative inntrykket til noe positivt, og hvor målet må være at det er blitt 8500 av oss svelvikinger i 2025. Det vil bidra til å sikre skoler, infrastruktur – og et Svelvik-samfunn som folk flest vil finne attraktivt å flytte til, sa Lislelid, før han sammen med publikum tellet ned til lyssettingene av høyspentmastene – som i ettertid nå kun kan omtales som potensielle «lysskulpturer».

Og det ble et spektakulært syn, som utløste umiddelbar applaus fra de mange tilskuerne. Dette gikk over all forventning, og det er bred enighet om at det må være et overordnet mål at dette ikke bare blir med en test, men at det blir framtidens måte å bidra til at Svelvik settes på kartet – i positiv forstand.
En opplevelse! Se mer i papirutgaven torsdag.