Fredag 22 juni fyller bedriften 20 år. Det skal feires med brask og bram.
Et 70 talls gjester vil delta i arrangementet som finner sted i bedriftens kantine på bryggekanten. Arrangementet vil bestå av variert underholdning med overraskelser for noen og enhver. Noen av gjestene vil «ta oss med» bakover i historien, mens andre vil forholde seg til dagen i dag.
Åpen dag for alle vil bedriften arrangere i august.

Fra den spede begynnelse i 1992 har Svelvik Produkter vokst fra å være en varig tilrettelagt arbeidsplass for mennesker på uføretrygd, til å ha et langt mer mangfoldig tilbud i dag.
Bedriften er fortsatt landets eneste produsent av solarier og samarbeider også nært med firmaet Oso Hotwater.
Etterhvert er Svelvik produkter også blitt leverandør av jobbfrukt til en rekke bedrifter, skoler og institusjoner i distriktet, en nisje som stadig øker i omfang.
Bedriften som i dag tilbyr varig tilrettelagt arbeid for 22 personer har etter hvert også blitt en viktig samarbeidspartner for NAV med å bistå til å få mennesker tilbake til arbeidslivet etter for eksempel ulykker eller lang tids sykdom.
De ansatte i bedriften har kompetanse til å utføre oppdrag som spenner over alt fra å kartlegge sosial kompetanse hos den enkelte deltager til å gi karriereveiledning, jobbtrening eller for eksempel arbeidspraksis i skjermet virksomhet, for dem som trenger det.