Gå til sidens hovedinnhold

Svelvik vil til den "nye" storkommunen Drammen

Artikkelen er over 6 år gammel

- Av de signaler jeg så langt har fått, oppfatter jeg det som om det blir et enstemmig kommunestyre som vedtar Svelvik kommunes retningsvalg for en kommunesammenslåing. Det blir Drammen!

Allerede den 29. september i høst skal Svelvik kommunestyre vedta Svelviks retningsvalg. Av de signaler som allerede foreligger, samt at det som fremgår av møtene i den lokale kommunereformgruppa, der så vel formannskap som gruppelederne som alle kommunens politiske partiet er represententert, er enigheten stor; Svelvik velger Drammen, uansett om våre naboer i sør, Sande skulle velge å utsette en avgjørelse, til det er mer avklaring omkring en storkommune lokalisert til nordre Vestfold.
- Hvordan vi enn snur og vender på det, Svelvik har mest å tjene på å gå til Drammen og Buskerud, fastslår Lislelid.

SONDERINGER OG
HYPPIGE MØTER

Det har vært atskillig kontakt mellom Svelvik og Sandes ordførere, og ordførerTore Opdal Hansen i Drammen både like før, og nå etter ferien. Også fylkesmann i Buskerud, Helen Bjørnøy, har deltatt i deler av prosessen, som av Lislelid karakteriseres som svært positive for Svelvik. Spesilt nå etter ferien.
- Vi har nå fått følelsen av at Drammen ønsker et tettere samarbeide, samtidig som det handler om noe helt annet enn bare en “grenseflytting” mellom Drammen og Svelvik, eller mellom Buskerud og Vestfold for den sakens skyld. Det handler nå om å målbære en helt “ny” storkommune, med sitt naturlige midtpunkt i Drammen, der en hver ny samarbeidspartner vil bli oppfattet som langt på vei en likeverdig partner, fortsetter Jonn Gunnar Lislelid.

INGEN GRUNN TIL
Å “SKYNDE SEG SAKTE”

Mens flere andre kommuner i regionen har valgt å ta tiden til hjelp, er situasjonen en annen for Svelviks del.
- I og med at vi ser det er et politisk flertall for en sammenslåing med Drammen, dernest at jeg også tror at utfallet av den spørreundersøkelse som pågår nettopp nå i disse dager, vil ha en klar dreining nordover, nemlig mot Drammen, kan jeg ikke se noen som helst grunn til ikke å fortsette prosessen, som vi allerede er godt i gang med. Derfor fastholder vi at det politiske retningsvalget skal fattes i kommunestyrets møte allerede den 29. september i år. Sande kommune, der i mot, vil bruke noe mer tid, og fatter først sin beslutning om retningsvalg i løpet av februar måned, neste år, fortsetter han.

IKKE LIV LAGA Å STÅ ALENE LENGER!
Føringene fra regjeringen er sterke, for færre og mer solide kommuner.
- Dette har vi forståelse for, selv om det også i fremtiden vil ligge til grunn muligheter for særavtaler. Er det f.eks. slik at kultur er et satsingsområde som Svelvik vil legge særskilt vekt på, skal det være mulig, er hjemmetjenester og omsorg på lik linje, vil vi også kunne forhandle om dette. Kanskje blir det også slik a vi i fremtiden vil ha vårt eget “servicekontor”som ivaretar Svelviks særegenhetet, ... men kanskje må vi definere disse først. Uansett, Drammen ved Tore Opdal Hansen føler jeg vil lytte til hva vi også ønsker. Nettopp fordi vi går inn for å samarbeide - som likeverdige partnere. Dette er også uttalt i klartekst fra Drammen og Buskerud. Innen en “ny” kommune er en realitet, har jeg tro på at Svelviks økonomiske problemer er løst. Dermed er det ikke økonomi som er tema, heller synergieffekter. Det å bygge opp en felles ny storkommune - uavhengig av hvor mange som blir med, men fortsatt; til beste for svelvikingene. Det kan bety større og friere skolevalg, bedre kommunikasjoner (og da tenker jeg først og fremst buss-løsninger), for bare å nevne noen av de positive effekter vi kan få av alt dette.

VÆRST TENKELIGE...
- Kommunestyrets valg nå den 29. september, for de politisk valgte, er å bestemme om hvorvidt Holmestrand eller Tønsberg skal være vårt fremtidige kommunesenter, eller blir det rett og slett Drammen, som ligger på den andre siden av dørtrammen vår. Jeg håper og tror dette blir utfallet av den politiske prosess og de sonderingen vi nå er midt oppe i, slutter ordfører Jonn Gunnar Lislelid.

Kommentarer til denne saken