Utbyggere har latt seg stoppe av miljøgift i grunnen – Svelvik group mener det ikke blir et problem

Svelvik group hevder de besitter ny teknologi som gjør at de kan utvikle papirfabrikk-området uten å måtte fjerne miljøgiftene i grunnmassene.