Ønsker fire politistasjons- og lensmannsdistrikter i Buskerud

POLITIREFORM: Buskerud Fylkeskommune har kommet med et høringssvar om ny organisering av politiet. Fylkeskommunen mener  Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Hallingdal bør være tjenesteenheter i Buskerud i Sør-Øst politidistrikt.

POLITIREFORM: Buskerud Fylkeskommune har kommet med et høringssvar om ny organisering av politiet. Fylkeskommunen mener Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Hallingdal bør være tjenesteenheter i Buskerud i Sør-Øst politidistrikt. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesrådmannen ønsker Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Hallingdal som tjenesteenheter i Buskerud i Sør-Øst politidistrikt.

DEL

(Drammens Tidende) BUSKERUD: Forslaget til hvordan politimester Christine Fossen ønsker å organisere politiet i fremtiden har vært ute på høring siden midten av oktober, og 1. desember er fristen for å komme med høringssvar for kommuner og fylkeskommuner.

Fylkesrådmannen i Buskerud fylkeskommune mener at alternativ fire i høringen bør følges, og at Buskerud bør ha to geografiske driftsenheter, i Drammen og på Hønefoss.

I fylkesrådmannens høringssvar går det også fram at det bør være fire tjenesteenheter i Buskerud, altså lensmann- og politistasjonsdistrikter, og foreslår Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Hallingdal.

I spørsmålet om å sammenslå eller avvikle lensmannskontorer og politistasjoner mener fylkesrådmannen at det er viktig å lytte til de lokale styringsmaktene, altså kommunene.

Fylkesrådmannen er også undrende til at benevnelsen «lensmann» skal erstattes med «politikontakt» skriver de i sitt høringssvar.

Den endelige anbefalingen fra politimester Christine Fossen skal være klar i midten av desember, og da vil den sendes til Politidirektoratet som skal ta beslutningen om den endelige strukturen i politiet i januar neste år.

Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune skal behandle forslaget fra fylkesrådmannen onsdag neste uke.

FLERE SAKER OM NÆRPOLITIREFORMEN:

Artikkeltags