Mener tildeling av ekstra frivilligmidler er forskjellsbehandling: – Det finnes ikke midler

Vassåsens Venner søkte kommunen om en tilleggsbevilgning på 40.000 kroner for å ferdigstille husmannsplassen på Vassås. Kommunestyret gikk mot rådmannens innstilling, og vedtok å bidra med summen.