(Siste)

– Hvis det er slik at det ikke er rom for tillegg på mer enn 25 til 50 øre i det generelle oppgjøret er det best at pengene brukes på de lavtlønte, sier Arve Bakke til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Lederen i det mektige Fellesforbundet varsler med andre ord en lavlønnskamp i vårens tariffoppgjør.

Det vil igjen bety at de som får nytte av vårens tariffoppgjør får et større løft, mens de som tjener bra vil få svært lite.

– Lavtlønte er i et stort mindretall. Dermed vil de kunne få mye mer enn 25 eller 50 øre i timen, påpeker Arve Bakke.

Vårens tariffoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det er i neste års hovedoppgjør det store regnestykket skal gjøres, og hvor kalkulatoren skal gå varm.

Et lavt tillegg i årets forhandlinger vil komme til nytte når det blir hovedforhandlinger. Det gir nemlig et lavt overheng neste år. 

– Det gir større økonomisk rom i 2016, påpeker lederen i Fellesforbundet.

Arve Bakke vet selvsagt at det er umulig å ta en konflikt på 25 til 50 øre i timen.

– Det brede lag av medlemsmassen vil nok reagere negativt på det. Men hvis ikke vårens oppgjør sørger for at de lavest lønte blir sikret en utvikling, kan en konfrontasjon oppleves annerledes, påpeker han.

Forhandlingene nærmer seg med stormskritt. Innen påske skal de være over – hvis de ikke går til mekling.

I disse dager legges mye av forberedelsene. Mandag kommer de såkalte TBU-tallene – det vil si fasiten til det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøret.

Rapporten gir en oversikt over både lønns- og inntektsutvikling, prisutvikling og utviklingen i konkurranseevnen.

Mandag skal så sekretariatet i LO vedta et forslag til uttalelse som legges fram for representantskapet tirsdag.

Det er representantskapet som formelt vedtar kravene i oppgjøret – men ikke noe kronekrav.

Arve Bakke legger til grunn at representantskapet benytter den samme inntektspolitikken som ved fjorårets hovedoppgjør. 

Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor. Forbundet organiserer i hovedsak industriansatte. Arve Bakke er inne i sitt siste år som sjef for Fellesforbundet. Ved høstens landsmøte går han av etter åtte år som forbundsleder. Jørn Eggum ventes å overta formannsklubba. (ANB)