Dette betyr den politiske plattformen for Svelvik - vil invitere innbyggerne inn i nærutvalg

Et utvalg bestående av fire politikere og åtte representanter av befolkningen i hver kommunedel, skal være med å påvirke nye Drammen.