– Slipp drosjene fri

Delingsøkonomiutvalget foreslår å fjerne kravet om taxiløyve, og la alle som vil bli drosjesjåfør med egen bil.

Delingsøkonomiutvalget foreslår å fjerne kravet om taxiløyve, og la alle som vil bli drosjesjåfør med egen bil. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Delingsøkonomi-utvalget foreslår å fjerne kravet om taxiløyve, og la alle som vil, bli drosjesjåfør med egen bil.

DEL

«Flertallet i Delingsøkonomiutvalget mener at etableringsbarrierene i drosjemarkedet bør reduseres slik at nye aktører kan etablere seg og konkurransevilkårene blir like for nye og tradisjonelle aktører. Flertallet anbefaler derfor at kravet om drosjeløyve oppheves.»

Formuleringen er hentet fra Delingsøkonomiutvalgets rapport som ble lagt fram av finansminister Siv Jensen mandag. I den 160-siders lange rapporten drøftes særlig det som kalles «drosjelignende» tjenester, et marked som i dag domineres av tjenesten Über.

LES OGSÅ: Let etter denne nå

Deregulering av markedet

Utvalget foreslår nå et fullstendig frislipp og komplett deregulering av taximarkedet i Norge. Blant annet ønsker et overveldende flertall i utvalget:

•             Fjerne kravet om drosjeløyve, men fortsatt ha som krav at alle sjåfører skal ha gyldig kjøreseddel.

•             Fjerne krav til kjentmannsprøve.

•             Oppheve tilknytningsplikten til drosjesentral.

•             Innføre regler om at de som driver drosjetransport skal registrere turer og priser, og at informasjonen skal lagres og oversendes skattemyndighetene.

•             Innføre plikt til å gi forbrukerne forhåndspris for turen.

•             Fjerne plikten til å ha drosjevirksomhet som hovedinntekt.

Dette gjør de for å gi bedre konkurranse i drosjemarkedet, noe de mener vil gi forbrukerne flere goder. Blant annet peker utvalget på at prisene på drosjeturer i Norge har steget betydelig mer enn den generelle prisveksten i Norge de siste årene.

LES OGSÅ: Oppgitt over at hærverk og innbrudd igjen er et problem

LO er bekymret

I løpet av det siste halve året har en rekke Über-sjåfører blitt dømt til å betale tilbake penger de har tjent som sjåfører av det som i dag i realiteten er pirattaxivirksomhet. Dersom Delingsøkonomiutvalgets rapport skulle bli offisiell politikk vil denne virksomheten bli lovlig i framtida.

Den eneste i utvalget som sier nei til en fullstendig deregulering av drosjemarkedet er LO-sekretær Trude Tinnlund. LO peker på at drosjer skal regnes som en del av kollektivtilbudet, og at de såkalte delingsappene som formidler privat sjåførvirksomhet bidrar til å skape løsere tilknytning til arbeidslivet, lavere lønninger og dårlige arbeidsvilkår.

«I et land med spredt bosettingsmønster er vi avhengige av å ha drosjer i beredskap. Dette er en investering i infrastruktur og bør ikke avfeies som effektivitetstap for samfunnet. Å fjerne behovsprøving og driveplikt, særlig i utkantområder vil kunne gi et vesentlig svekket tilbud og kan i verste fall gå ut over liv og helse» skriver Tinnlund i sin merknad.

LES OGSÅ: Tårnagenter utforsket kirken

Artikkeltags