Kommunen mellomlagrer gammel asfalt i skogen, men vet ikke om de har nødvendige tillatelser

I skogen mellomlagrer kommunen blant annet gammel asfalt, men de klarer ikke dokumentere at de har nødvendige tillatelser.