Ansatte 30 nye årsverk midt i økonomisk krise – nå varsler rådmannen en stram linje

Uten betydelige sparetiltak får Svelvik kommune en budsjettsprekk på 18,4 millioner kroner. Det er mye penger for en liten kommune som Svelvik.