Svelvik blant de dårligste på kommunikasjon med innbyggerne: – Tar det på høyeste alvor

Svelvik er nest dårligst blant kommunene i Vestfold, og under både fylkes- og landsgjennomsnittet.