Nå er det ferdselsforbud i sjøfuglreservatene

Artikkelen er over 1 år gammel

Ferdselsforbudet skal sikre sjøfuglene ro i hekkesesongen.

DEL

Fra 15. april startet forbudet i sjøfuglreservatene i Vestfold og Telemark. Det varer fram til 15. juli.

Forbudet innebærer all ferdsel til fots og med kjøretøy til lands i reservatene, skriver Fylkesmannen. Det samme gjelder opphold med båt eller andre fartøy i en avstand på 50 meter fra land.

Bakgrunnen for at det er forbudt i denne perioden, er at fuglene ikke skal forstyrres under hekkingen.

Må vise aktsomhet

Flere sjøfuglarter, som hettemåke og makrellterne, er truede og trenger ekstra beskyttelse. Sjøfuglene har ofte reir på bakken, og er dermed sårbare for mennesker og dyr som beveger seg rundt, skriver Fylkesmannen på egne nettsider.

Det hekker et stort antall sjøfugl også utenfor områdene med ferdselsforbud.

Ifølge naturmangfoldloven skal alle som ferdes og oppholder seg i områder med hekkende fugl vise aktsomhet.

Kan få bot

Det er statens naturoppsyn (SNO) og politiet som håndhever ferdselsforbudet. SNO er oppsynsmyndighet, og kan ha kontroller i reservatene. Brudd på ferdselsforbudet kan anmeldes til politiet, som er påtalemyndighet.

Politiet kan ilegge bøter til personer som har brutt forbudet, skriver Fylkesmannen.

Artikkeltags