Svelviksposten deler ut 100.000 kroner

Svelviksposten deler ut 100.000 kroner. Ine-Elise Høiby og Guro Haverstad Torgersen.

Svelviksposten deler ut 100.000 kroner. Ine-Elise Høiby og Guro Haverstad Torgersen.

Nå kan du søke om støtte til lokalt, godt arbeid.

DEL

Fram til 25. mars kan du søke støtte til lokale tiltak gjennom Svelviksposten, når vi nå skal dele ut 100.000 kroner til godt, lokalt arbeid.

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i lokalsamfunnet, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak.

Midlene som lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål. En jury oppnevnt av Svelviksposten avgjør hvem som skal få penger til sitt prosjekt.

Støtte kan gis til både pågående prosjekter, eller helt nye tiltak.

Pengene som deles ut kommer fra overskuddet til Amedia-aviser fra 2018, og 73 lokalaviser over hele landet vil dele ut penger til gode formål i sitt dekningsområde.

Amediastiftelsen er opprettet av Sparebankstiftelsen DNB og er eier av Amedia. Stiftelsens formål er «å eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål».

Totalt er det 25 millioner kroner som skal deles ut for å støtte tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene avisene dekker.

Dette må du vite for å søke om støtte:

Bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning.

Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.

Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år.

Søknad om støtte leveres innen 25. mars 2020 på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Tildelingen offentliggjøres innen 1. mai 2020.

Artikkeltags