Før fryktet folk mest trafikkulykker – nå har en ny bekymring tatt over

Undersøkelse: Folk er oftere bekymret for ID-tyveri.

Undersøkelse: Folk er oftere bekymret for ID-tyveri.

Av

Den årlige innbyggerundersøkelsen som kartlegger og beskriver innbyggernes oppfatninger av politiet viser at innbyggerne i Sør-Øst politidistrikt har høy tillit til politiet, men frykter svindel og ID-tyveri.

DEL

85 % av de spurte i distriktet svarer at de har høy eller svært høy tillit til politiet. Det er en økning på 8 prosentpoeng fra 2016.

- Det er gledelig at vi opplever at innbyggerne i distriktet har tillit til politiet, og også at det skjer i en tid med mye omtale av de endringene norsk politi står i. Vi er helt avhengig av folks tillit for å gjøre jobben vår. Distriktet har stått i en omfattende reform i over to år, og det har vært krevende samtidig som vi har oppretthold vårt daglige ansvar for innbyggernes trygghet og tillit, sier politimester Christine Fossen.

Undersøkelsen viser også at 95 % av de som bor i Sør-Øst føler seg trygge der de bor og ferdes.

Kommer raskt til stedet

I undersøkelsen er innbyggerne spurt om deres inntrykk av politiet innsats innenfor ulike innsatsområder. I Sør-Øst opplever innbyggerne at politiet gir et godt inntrykk knyttet til å forhindre lovbrudd der det blir truet eller utøvd vold, og at politiet kommer raskt til åstedet når de blir tilkalt etter en voldsforbrytelse.

- Dette er også en av våre høyest prioriterte områder. Vold er en alvorlig forbrytelse og har store skadevirkninger på de som utsettes for det, er vitne til det og samfunnet for øvrig. Vi trenger også tillit fra våre innbyggere til at vi tar dette alvorlig. Ikke minst for at flest mulig skal melde fra slik at volden kan opphøre – spesielt innenfor husets fire vegger, sier Fossen.

LES OGSÅ: Endelig servering i marka

Svindel på nett

De områdene hvor inntrykket er mindre bra med hensyn til å håndtere utfordringer, er tyveri på offentlig sted og trakassering/svindel på nett.

- Her har vi helt klart en jobb å gjøre. Folk bruker nettbaserte tjenester mer enn før, og politiet må være der folk er. Vi er nødt til å organisere politiet på en måte som gjør at nettet ikke blir et fristed for kriminelle. Kriminalitetsområde krever spesialisering og ekstra fokus i årene som kommer, det er vi veldig bevisst på, sier Fossen.

Ny bekymring på topp

Tidligere år har trafikkfarlige hendelser vært den hendelsen folk har vært mest bekymret for å bli utsatt for. Det har endret seg i årets undersøkelse, hvor de spurte svarer at å bli utsatt for svindel på nett er den hendelsen de er mest bekymret for. Deretter følger identitetstyveri. Minst frykt er det for å bli utsatt for hatkriminalitet eller utpressing. Bekymringen er høyest i de eldre aldersgruppene på de fleste områder. Unntaket er voldtekt og trakassering på nett hvor de yngre er mer bekymret.

LES OGSÅ: Fikk 220.000 kroner til å oppgradere Røde Kors huset – det vil også naboene nyte godt av

Kontakt med politiet

I undersøkelsen blir de som har vært i kontakt med politiet spurt om hvor fornøyde de var med sitt møte med politiet. De som var mest fornøyde hadde vært i kontakt med politiet av praktiske årsaker (for eksempel søkt om pass) eller de hadde vært stoppet mens de kjørte bil. De som var minst fornøyde hadde levert anmeldelse. Årsaken til oppgitt misnøye var opplevelsen av at politiet ikke ga tilstrekkelig hjelp, og følelsen av at saken ikke ble tatt alvorlig nok.

Likevel har andelen økt som svarer at de har et meget eller ganske godt inntrykk av at politiet har vært klare og tydelige økt.

Artikkeltags