Brenner du for lokalmiljøet ditt?

LOKALUTVALG: Tone Mette Blaalid, Inge Høyen, Helene Fjeldberg Viktoria Hesselberg og Camilla Fjeld Gustavsen ønsker at frivillige ildsjeler melder seg til å gjøre en innsats i lokalutvalg som skal startes opp i høst. De er hver på sin måte allerede engasjert i dette arbeidet og ønsker flere med. foto: Svelvik kommune

LOKALUTVALG: Tone Mette Blaalid, Inge Høyen, Helene Fjeldberg Viktoria Hesselberg og Camilla Fjeld Gustavsen ønsker at frivillige ildsjeler melder seg til å gjøre en innsats i lokalutvalg som skal startes opp i høst. De er hver på sin måte allerede engasjert i dette arbeidet og ønsker flere med. foto: Svelvik kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Svelvik kommune ønsker nå å komme i kontakt med innbyggere som brenner for sine lokalmiljøer.

DEL

I løpet av høsten startes det opp lokalutvalg, alle med målet om å utvikle og styrke lokalt fellesskap og engasjement i og for Svelvik. Og terskelen for å delta er lav.

Når Svelvik i 2020 blir en del av nye Drammen er det viktig at Svelvik har etablert en arena som ivaretar lokalmiljøene. Derfor skal det nå etableres lokalutvalg i Berger, sentrum, Ebbestad og Nesbygda. I Nesbygda er det et velfungerende nærmiljøutvalg som nå tilbys de mulighetene et lokalutvalg får.

Det vil bli arrangert informasjonsmøter i forkant av oppstarten som skjer allerede denne høsten. Utvalgene vil få sitt første hele utvalgsår i 2019. Det er deretter meningen at ordningen skal videreføres inn i ny kommune.

– Det er lokalbefolkningen som kjenner sitt lokalmiljø best. Det er også de som kjenner til lokale behov og vet hvilke tiltak som bør settes i gang, sier Viktoria Hesselberg og Helene Fjellberg fra Svelvik kommune som administrativt skal bistå lokalutvalgene i oppstarten.

Utvikling og kjærlighet

– Jeg tror det viktigste er å føle kjærlighet til hjemstedet og ha et ønske om å ta vare på det og bidra til utvikling av det, sier Camilla Fjeld Gustavsen. Hun har vært med i nærmiljøutvalget på Berger i flere år og vil gjerne fortsette som en del av det nye lokalutvalget.

Camilla Fjeld Gustavsen mener at alle kan delta uten at de får noen ekstra arbeidsbelastning.

– Det gjelder å komme med ideer, innspill og være med i prosessene. Lokalutvalgene skal bidra til utvikling og trekke i gang ting, sier hun.

Medlemmene av lokalutvalgene blir med på å realisere ideer og prosjekter, og de blir bindeleddet mellom lokalbefolk-ningen og kommunen. De skal også ha nær kontakt med kommunens administrasjon. I tillegg er vil de ha kontakt med politikere i Svelvik.

Ta vare på kvaliteter

Tone Mette Blaalid har allerede meldt sin interesse for å delta som medlem i lokalutvalg. Hun har mye erfaring med frivillig arbeid, spesielt fra «Den gode hensikt». Nå vil hun bidra til å utvikle sitt lokalområde, Ebbestad.

– Vi har mye på plass, men må ta det i bruk. På Ebbestad har vi en tom skole, vi har idrettshall og vi har anlegg. Men viktigst av alt, vi har et flott boområde med masse kvaliteter. Det må tas vare på og dyrkes videre. Da ungene var små, var vi aktivt med. Jeg tror mange ønsker, de må bare ha noe og samles om. Et slikt tiltak er et fint sted å ta det ut, sier hun.

Fleksibel ordning

For å gjøre den nye ordningen fleksibel, er det satt et nedre tall på tre deltakere og et tak på sju. Alle som er eldre enn 15 år kan delta og det er et ønske men ikke krav at det er et spenn i alder og bakgrunn.

Lokalutvalget vil årlig få utbetalt kr 25.000 som lokalutvalget selv står fritt til å dele ut til tiltak og prosjekter i lokalmiljøet. 

Artikkeltags