Husvask er en mannfolkjobb hos oss

Kristin Surlien mener at likestilling starter i hverdagen.

Kristin Surlien mener at likestilling starter i hverdagen.

Av
DEL

MeningerJeg har tilfeldigvis fri på kvinnedagen, men jeg skal ikke gå i tog. Jeg skal derimot vaske huset, og det er det ekstremt lenge siden jeg sist gjorde.

Takket være sterke kvinner som har gått i kamp for kvinners rettigheter, så har jeg muligheten til å ha en spennende jobb, mulighet til å være folkevalgt og mulighet til å bruke masse tid på politikk. Dette gir meg også «mulighet» til å være mye borte.

Husarbeid er en blitt salderingspost for meg, og en (nødvendig) konsekvens er at vasking er blitt mannfolkarbeid hjemme hos oss. Likestilling skapes der man er i hverdagen. Den skapes på skolen, på arbeidsplassen, i lag og foreninger og i hjemmet.

Vi har alle et ansvar for å skape et likestilt samfunn. Selv om vi hver for oss tar små steg kan det allikevel ta oss langt om vi går sammen. Derfor er det viktig at det jobbes for likestilling og likeverd i det små – i nærmiljøene, på skolene og på arbeidsplassen.

Det er nå engang slik at det fortsatt er en vei å gå før kvinner blir helt likestilt menn – også i vårt lille land, og i vår store nye kommune. Derfor er det viktig og riktig å markere kvinnedagen fortsatt. En fortsatt kvinnekamp for likhet kommer oss alle til gode, og den vil ta oss de nødvendige skrittene mot en målstrek som stadig flytter seg. Vi kommer nok aldri til mål, men en visjon om absolutt likhet mellom kjønn bør være opplest og vedtatt.

Men likestilling er mer enn bare likestilling mellom kjønnene.

Høyre har vedtatt et program som inneholder en rekke tiltak som skal gjøre Drammen til en enda bedre likestilt kommune. Vi tror på Drammen og vil at alle skal ha en god oppvekst uavhengig av religion, livssyn, seksualitet, etnisitet, kjønn eller alder. Vi skal følge opp og fortsatt arbeide aktivt mot vold i nære relasjoner, og den kommunale jordmortjenesten skal styrkes. Vi skal motarbeide diskriminering og alle former for utilbørlig sosial kontroll, og vi skal styrke det frivillige arbeidet som bidrar til inkludering og integrering.

Kampen for likhet mellom kjønn, religion, etnisitet kjønn, alder og etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og kjønnsidentitet skal fortsette.

Kjære vaskebøtte, gjør deg klar til en svingom (det kan bli lenge til neste gang).

Gratulerer med kvinnedagen – til alle!

Artikkeltags