Kommunestyret ønsker ikke rus-rehabiliteringstilbud på gård i Svelvik

Svelvik kommune ønsker ikke at Drammensgården etableres på Nedre Eik gård.