AVHENGIG: Hver dag må jeg jobbe med avhengigheten og kjempe mot den. forklarer Tollefsen
Kent Stian Håkonsen

Raymond vant kampen mot rusen for fem år siden

– Jeg tør ikke å ta Ibux engang, for avhengigheten ligger hele tiden og surrer i bakhodet.
Publisert