Kommunen kjøpte eiendom til 4,3 millioner – fikk nei til å starte tilbudet de hadde planlagt

Svelvik kommune ønsker å starte opp et lavterskeltilbud i Storgaten 116, men politikerne sier nei. Problemet er bare at eiendommen allerede er kjøpt.