Det kan virke som om Høyre ignorerer alle konsekvenser så lenge det er Svelvik som rammes og ikke Drammen

Arbeiderpartiets Mads Hilden raser mot Høyres ordførerkandidat til nye Drammen. – Når Haaning går ut og forklarer at de skal avgjøre saken (tømmerterminal, red.amn.)  etter valget, er det et klart signal til Svelviks befolkning.

Arbeiderpartiets Mads Hilden raser mot Høyres ordførerkandidat til nye Drammen. – Når Haaning går ut og forklarer at de skal avgjøre saken (tømmerterminal, red.amn.) etter valget, er det et klart signal til Svelviks befolkning. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Du bør være veldig skeptisk når politikere fra andre kommuner peker og forklarer hvorfor det er så flott med plassering i din kommune av noe de selv ikke vil ha.

LES BAKGRUNNEN FOR INNLEGGET:

Sørensen til angrep på Haaning: – Dette viser at Høyre er villige til å ofre de som bor i Svelvik for å bedre boforholdene på Åskollen

Svelvik vedtok ikke å bygge en ny kommune sammen med Drammen for at Høyre med Haaning skulle få nytt areal å boltre seg på, et sted å sende det de ikke vil ha i sin egen bakgård.

En tømmerterminal i Svelvik vil medføre kontinuerlig tungtransport på Svelvikveien fra Tørkop til Juvet. En trafikkbelastning som vil bryte strekningens karakter som isolert idyll med en kontinuerlig strøm med vogntog som kommer og går.

En strekning med barneskole, barnehage, fjordpark, badesteder, fiskeplasser, hytter og boliger, en strekning som er veldig populær blant syklistene nettopp pga. lav trafikk.

At etableringen, ifølge en trafikkanalyse utført av Cowi, kun ville medføre ca. seks arbeidsplasser viser at det ikke engang ligger noen gevinster inne for lokalmiljøene som ville blitt berørt.

Svelvik Arbeiderparti stemte mot en utredning av Svelvik som mulig plassering. Gruppelederne fra de andre partiene ønsket en utredning for å se hva det ville innebære. Det kan virke som om de øvrige partiene ikke forsto signaleffekten dette hadde, for det er tydelig at villigheten til utredning nå tolkes som aksept.

Vi er derimot overbevist om at et forslag om etablering av tømmerterminal aldri ville blitt vedtatt i Svelvik kommunestyre etter at motstanden blant innbyggerne ble synlig. Nå som saken er aktualisert vil vi trolig se at flere partier kommer på banen for å markere motstand mot terminal.

Svelvik som selvstendig kommune ville altså aldri vedtatt tømmerterminal. Når Haaning går ut og forklarer at de skal avgjøre saken etter valget, er det et klart signal til Svelviks befolkning. Hvis Høyre kommer til makten i den nye kommunen kan de gjøre som de vil med Svelvik.

Det kommer ikke noen gratis Svelvikvei selv om en eventuell tømmerterminal plasseres i Svelvik.

Veien vil fortsatt måtte betales og her har Haaning og gruppelederkandidat Kristin Surlien forklart at Svelviks befolkning skal bære regningen. Det kan virke som om Høyre ignorerer alle konsekvenser så lenge det er Svelvik som rammes og ikke Drammen.

Høyre er villige til å ofre Svelvik, først i spørsmål om vei, nå for å stue bort en brysom tømmerterminal.

Arbeiderpartiet sier fortsatt nei til tømmerterminal. Vi vil ikke tillate at Svelviks karakter og særpreg ofres.

Artikkeltags