Mørk fremtid for taxitilbudet i kommunen, men det blir god dekning under Svelvikdagene

Taxitilbudet i Svelvik går en usikker framtid i møte, men på Svelvikdagene lover Vestfold Taxi god dekning.