Skolen arrangerte turløypedag for å heve elevenes nivå i regning: – Prøver å tenke nytt

I fjor viste resultatet av nasjonale prøver at Tangen skole scorer under gjennomsnittet i regning. Da bestemte skolen seg for å prøve noe nytt.