Den politiske striden om pukkverket - ber departementet avklare juridisk

Svelvik ber departementet avklare flere juridiske forhold ved planprosessen. Fylkestinget på sin side vil vedta planen før jul.