Elever om trusselen mot skolen: – Det har vært et tema i alle timene

Trusselen om væpnet angrep preget naturlig nok skoledagen ved Sande videregående skole onsdag.