Torsdag 10. aug., kl. 19 blir det foredrag med Bjørg-Elin Moen som har doktorgrad i psykologi fra NTNU. Det blir om «MOT 24/7 – Hvordan du kan bidra til et varmere og tryggere Svelviksamfunn». Hun er ansatt i MOT og er kjent som en inspirerende og modig foredragsholder. Hun vil blande forskning, historier og erfaringer slik at du går fra foredraget og vet mer om hva du kan gjøre for å bidra til et varmere og tryggere samfunn for ungdommen. Hun er svært inspirerende å høre på, snakker et språk alle forstår og kommer med gode eksempler. Vi anbefaler sterkt foredraget.

LES OGSÅ: Traff på 196 av 200

Satsing på elevmiljø

Svelvik ungdomsskole satser på et godt elevmiljø, og har siden høsten 2016 vært en MOT-skole. – Et trygt og godt læringsmiljø sikrer en god skolegang som får ut elevenes potensial, sier rektor og MOT-leder, Kirsten Johnsrud. – I stedet for å bruke krefter på hendelser som allerede har skjedd, snur vi nå fokus over til å jobbe i forkant. Vi mener at MOT er et svært godt program for å arbeide på denne måten.

– Det er tre viktige verdier som hele tiden gjelder, sier Bente Liang, utdannet MOT-coach, og fortsetter. – MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. Det handler altså ikke bare om å takke nei til fristelser, men å tørre å være seg selv og å ta selvstendige valg. Elevene blir med på rollespill, gruppediskusjoner og spennende aktiviteter i faste MOT-økter gjennom hele skoleåret. Det kan for eksempel handle om å stå opp imot press eller å tørre å gå for drømmen sin.

Høsten 2017 vil ungdomsskolen for første gang utdanne elever som ung MOTivatorer. Det er 9.kl. som skal være rollemodeller for MOT-verdiene, være med på å arrangere MOT til å glede-dagen 23. nov. og være med på overgangen til ungdomsskolen for 7.kl.    

LES OGSÅ: Ny gangvei kommer

It takes a village to raise a child

Fra denne høsten skal Svelvik ungdomsskole også delta i MOT-programmet «Skolen som samfunnsbygger».

– Her trenger vi å få med alle som har kontakt med ungdom i Svelvik. Vi ønsker at vi sammen skal bygge opp Svelviksamfunnet til det beste for ungdom i Svelvik, sier en engasjert rektor som håper at mange kommer på foredraget. – Som voksen kan alle være med å forsterke det positive for barn og unge. Det er viktig at vi voksne har en felles forståelse av hvor viktig det er å skape en kultur der alle er inkludert. MOT sitt viktigste mål er å skape robust ungdom, som inkludere alle. Dette ønsker vi ved ungdomsskole å skape sammen med deg!