Av i alt 825 søkere til opplæring i bedrift sto i overkant av 300 uten læreplass i begynnelsen av august. Selv om tallet altså er redusert siden da, er det fortsatt et stykke igjen før vi når målet om læreplass til alle.

– Men vi er på riktig vei, sier leder av hovedutvalget for utdanning, Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP).

- Vi ser at mange av dem som sto uten læreplass i august har funnet løsninger, og det er veldig positivt. Det har vært et stort fokus fra fylkestinget på å løse utfordringen med læreplasser, og trenden viser at vi nå er på god vei, utdyper hovedutvalgslederen.

LES OGSÅ: Ta et kart: – et stedsspesifikt verk på toppen av klatreveggen

Vil holde trykket oppe

Han oppfordrer imidlertid hele Vestfoldsamfunnet til å ta i et ekstra tak for å skaffe til veie enda flere læreplasser.

– Det er viktig at vi fortsetter det gode arbeidet og holder trykket oppe. Jeg vil oppfordre alle bedrifter og kommuner til å ta inn en ny lærling. De som allerede har lærling bør se på muligheten for å ta inn flere, oppfordrer hovedutvalgslederen.

Bedrifter som ønsker å bli lærebedrift kan ta kontakt med fagopplæringen i Vestfold fylkeskommune for informasjon og veiledning. Arbeidet med formidling av elever som søker læreplass, fortsetter utover høsten og elever som har startet på Vg3 fagopplæring i skole kan gå over til læreplass når som helst i semesteret.

I Vestfold er det 114 selvstendig godkjente lærebedrifter og 786 bedrifter som er medlem i opplæringskontor. I 2017 har vi fått 6 nye selvstendig godkjente lærebedrifter og 106 nye medlemsbedrifter i opplæringskontorene i fylket vårt, men det er altså plass til flere.

Får benyttet sanser