I forrige uke hadde vi en artikkel rundt skoleskyss for elever fra Svelvik og Vestfold.

Den ble litt unøyaktig på et punkt. Vi opplyste at alle videregående skoleelever hadde krav på gratis skyss hvis det var mer en seks kilometer til skolen.

LES OGSÅ: På nordisk vennebesøk

Betaler halvparten

Men det stemmer ikke. For i Vestfold fylke har de søkt om dispensasjon fra § 7–2. Den paragrafen handler om skyss og innlosjering i den videregående skolen, og sier at elever i videregående skole som bor mer enn seks kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse.

Regler for videregående skole fastsettes av Fylkestinget, sist vedtatt 26. april 2012.

Vestfold fylkeskommune har siden 1996 årlig søkt om dispensasjon fra regelen om fri skoleskyss.

– I stedet tilbys elevene et sterkt rabattert ungdomskort som også kan benyttes utenom skoletid og i helgene og hvor fylket da betaler halvparten av summen, forteller Tove Rise Kværne, transportkonsulent i Vestfold Kollektivtrafikk AS.

Dispensasjonssøknaden omfatter ikke de områdene der kollektivtilbudet vurderes å være for dårlig utenom skoletid.

Kriterier

Fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra hovedregelen om fri skyss når følgende kriterier er oppfylt:

• Fylkeskommunen må ha en ordning med subsidierte rabattkort for ungdom. Prisen må ikke overstige 50 prosent av vanlig månedskort for voksne.

• Et rabattkort må omfatte ordinær reise til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter.

• Rabattkortet må i tillegg til ordinær skoleskyss kunne benyttes på dag og kveldstid alle dager. De aktuelle transportmidlene som rabattkortet gjelder for, må være godt utbygd og ha jevnlige avganger.

• Ordningen må omfatte minst hele skoleåret.