Drammen kommune er gjort kjent med at én person som hadde fått påvist koronasmitte, gikk bort ved Drammen sykehus i helgen. Vedkommende var hjemmehørende i Drammen kommune.

Ytterligere informasjon om dette dødsfallet er det Drammen sykehus som håndterer. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. To av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. For den siste smittede er det en antatt smittevei, men det er ikke fastslått en sikker smittevei.

Det er påvist ett smittetilfelle knyttet til Danvik folkehøyskole. Både elever og ansatte settes i rutinemessig karantene.

– Veldig spente

Dette er den tredje dagen på rad med relativt få rapporterte smittetilfeller. For første gang siden perioden 31. desember-2. januar er det tre dager på rad med færre enn ti daglige smittetilfeller. Og for første gang siden perioden 22.–24. oktober er det registrert så få som 14 tilfeller over en tredagersperiode.

– Vi er veldig spente på hvordan smitteutviklingen fortsetter de neste dagene. Er det lave tallet en tilfeldighet eller ser vi nå resultatet av strenge tiltak som bidrar til å senke smittetrykket? Vi krysser selvfølgelig fingrene for at det er det siste som er tilfellet, men vi har også tidligere sett noen slike perioder med lavere tall som kan skyldes variasjon i antall prøver som er tatt eller forsinkede prøvesvar, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune i en pressemelding.

Han understreker imidlertid at smittesituasjonen fortsatt er høyst uavklart og at det er altfor tidlig å konkludere med at smittetrykket er i ferd med å avta.

– Vi har en veldig alvorlig situasjon relativt nær oss på den andre siden av Oslofjorden. Og både Drammen og flere andre kommuner i vårt nærområde har sendt inn positive koronaprøver til analyse for å finne ut om den britiske virusmutasjonen kan påvises også hos oss. Noen av kommunene vil nok få svar på sine prøver i dagen som kommer, og dersom den engelske varianten av koronaviruset viser seg å være mer utbredt enn vi har trodd, må vi i verste fall regne med at smittetallene kan skyte i været igjen. Derfor er det fortsatt utrolig viktig at alle er ytterst påpasselige, følger alle smittevernreglene og gjør det de kan for å forebygge smittespredning, sier smittevernoverlegen.

Laveste siden 2. januar

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 167 nye tilfeller av koronavirus i Drammen kommune. Dette er det laveste tallet siden 2. januar. Dersom antallet tilfeller som nå er rapportert de siste tre dagene ikke er kunstig lavt av noen grunn, gir det indikasjoner på at smittetrykket er i ferd med å avta.

– Det er i så fall veldig gledelig. Men jeg understreker altså at både vi i Drammen kommune og andre kommuner på det sentrale østlandsområdet må håndtere en veldig uoversiktlig situasjon. Nordre Follo kommune fikk påvist mange nye tilfeller av den britiske virusmutasjonen i går, sier Einar Sagberg.

Smittevernoverlegen håper at vi fortsatt skal se en fallende smittetrend i Drammen. Men Sagberg er tydelig på at smittetrykket faller kun dersom vi klarer å følge alle smitteverntiltakene minst like godt i tiden som kommer og at vi unngår å få den britiske virusmutasjonen påvist i Drammen kommune.

– Det kommer til å kreve mye av hver enkelt av oss å holde tallene så lave som vi har klart de siste dagene, men vi har vist før at vi har klart å redusere smittetrykket, sier smittevernoverlege Einar Sagberg og oppfordrer alle som har luftveissymptomer av noe slag om å bestille tid til en koronatest.

Siden begynnelsen av mars har 2336 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.