Det har kommet noen reaksjoner på valget av toppbilde etter vi publiserte saken om den høye farten på Strømmveien, noe jeg til dels regnet med. Det er få ganger vi opplever veldig alvorlige hendelser i vårt lille lokalsamfunn, og de gangene det skjer berører det tett.

Jeg brukte bildet fra ulykken fordi reaksjonene kom som følge av ulykken. Det er ingen nyhet at det kjøres fort på Strømmveien, men når det skjer en slik hendelse er det ikke overraskende at problematikken blir blusset opp, noe også politiet sier til Svelviksposten:

– Ulykken som skjedde 17. mai har aktualisert strekningen veldig. Det var en stygg ulykke og det er et tydelig behov der.

Det blir ikke skrevet noe om partene i ulykken, ei heller hvem som var involvert. Det kommer også tydelig fram i saken at det ikke er visst om ulykken kom som følge av høy fart eller ei og skyldspørsmålet er heller ikke drøftet, verken av oss eller kilder.

Jeg synes også det er viktig å påpeke at det er jeg som redaktør som står for avgjørelsene, og all kritikk på det som blir publisert skal rettes mot meg, ikke mot dem som står fram i avisa for å belyse et tema. Jeg vil også nevne at det var vi som tok kontakt med kilden, da vi vet fra før at vedkommende har sterke meninger om farten på strekket.

Når det er sagt:

I retrospekt hadde det vært bedre å ha brukt et annet bilde i toppen. Det «optimale» bildet hadde vært sakens hovedkilde som var avbildet ved veien. Det var egentlig det bildet jeg ville ha, men det var ikke mulig å få til denne gang. Brødteksten hadde dog ikke vært noe annerledes.

Mest sannsynlig hadde bildet fra ulykken blitt lagt inn i saken, men litt mer skjult enn det er nå. Hadde det vært faktum er jeg veldig sikker på at reaksjonene ikke ville vært så tilstedeværende. Jeg vil uansett si at jeg har full forståelse for de som mener dette var et dårlig valg av undertegnede, det er viktig at den «kraften» et toppbilde har brukes på riktig måte.