Omsider i gang med arbeidet her: – Har tatt atskillig lengre tid enn jeg håpet

Utglidningen av Markveien oppsto før jul, og lenge var det for utrygt til å starte arbeidene. Nå er de imidlertid i gang.