Gå til sidens hovedinnhold

Oppfordring til anonym brevskriver

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lite visste jeg da jeg sa ja til å bli politiker at jeg skulle få anonyme brev i postkassa. Jeg skriver dette innlegget i tro om at den eller de som har sendt brevene, leser innlegget. Det er rett og slett ikke noen annen måte å nå vedkommende på, da hvem som helst kan stå bak anonyme, usignerte brev.

Det er fint å være politiker og jeg setter pris på henvendelser. Jeg er glad for tilliten som blir vist meg. På kort tid har jeg vært på flere befaringer etter at innbyggere har tatt kontakt om saker i lokalmiljøet, både på Berger og i Svelvik. Viktige saker som jeg er glad jeg får bedre innblikk i og mer kunnskap om. Det er akkurat slik politikken og demokratiet bør fungere.

Det som er utfordrende er når henvendelsene er anonyme. Ved to tilfeller har det nå kommet brev i min postkasse adressert til meg som blant annet omhandler miljøkriminalitet i Svelvikstrømmen. Etter all sannsynlighet er det samme avsender på brevene.

Jeg tok kontakt med avdeling for Miljø, klima og natur i Drammen kommune på bakgrunn av det første anonyme brevet jeg mottok da det der også sto oppgitt et vitne som bekreftet å ha sett en av hendelsene i fjor sommer og som det refereres til i brevet. Drammen kommune bekreftet at dersom noe lignende skjer igjen bør politiet kontaktes umiddelbart.

Utfordringen er at selv om den anonyme brevskriveren navngir vedkommende som skal ha bedrevet, eventuelt fortsatt bedriver miljøkriminalitet for økonomisk vinnings skyld, er dette kun ord på et hvitt usignert papir, ingen beviser. Det finnes derfor ingen som helst grunn eller mulighet for at jeg skal kunne gå videre med dette.

Jeg vil derfor oppfordre anonym brevskriver som synes å ha direkte kjennskap til sakene, til enten å anmelde forholdene eller selv ta kontakt med Drammen kommune for sakene det gjelder. Politiet har også fått overlevert brevene.

Jeg har forståelse for at noen kan kvie seg for å si ifra når de oppdager ulovligheter og/eller miljøkriminalitet. Til dette vil jeg si: Det er fullt mulig å være anonym når du vil rapportere inn noe, enten det er til politiet, til kommunen eller eventuelt om du ønsker en sak belyst i media. Det er selvfølgelig viktig at du har belegg for dine ord. Da kan saken tas videre.

Kommentarer til denne saken