Oppretter ni plasser for koronasyke eldre i kommunen - på Svelvik sykehjem

Svelvik sykehjem forberedes på å ta imot koronasyke eldre i kommunen.

Svelvik sykehjem forberedes på å ta imot koronasyke eldre i kommunen. Foto:

Drammen kommune oppretter ni plasser på Svelvik sykehjem for å møte det økende presset på helsesektoren i kommunen.

DEL

Planen er at disse plassene skal brukes til eldre personer som er korona-syke. Personer som ikke er i behov av sykehusopphold, men som er for syke til å klare seg hjemme, opplyser kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon i Drammen kommune, Trine Marit Fjeldstad Aas til Svelviksposten i en e-post.

Det er snakk om ni plasser i tredje etasje på sykehjemmet. De som har hatt kontorer der flyttes til andre lokaler.

– Når skjer dette?

– Vi gjør forberedelser slik at vi kan åpne nå til helgen. Vi er da ikke klare til å ta imot 9 pasienter, men noen få.

– Er dette regnet som forsvarlig?

– Smittevernrådet i Drammen kommune har vurdert dette som forsvarlig. Det er også foretatt vurderinger i forbindelse med smittefare til andre brukere. Vi kommer til å benytte eget personale slik at det ikke blir blanding mellom korona-syke og friske pasienter. Det blir innført eget regime for tøyvask, renhold og matservering. Alle skal få opplæring i smitterutiner og bruk av utstyr. Det er sårbare grupper som bor på våre sykehjem og vi gjør det vi kan for å sikre gode rutiner slik at våre brukere skal være i gode hender, skriver Aas.

Artikkeltags