Ifølge et brev fra en privatperson til Drammen Parkering står det at det støtt og stadig parkeres biler på den designerte snuplassen for buss ved Berger barnehage. Avsenderen skriver at bussene derfor blir nødt til å rygge, og at dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner.

– Dette er ikke bra og en stor bekymring for oss som har barn her ute, da dette går direkte på våre barns sikkerhet, står det i brevet.

Når Svelviksposten tar turen ut tidlig fredag morgen står det riktignok en bil parkert på snuplassen. En forbipasserende kan fortelle at dette forekommer daglig.

– Viktig at det ikke blir parkert der

Områdesjef i Vy for Drammen og Nordre Vestfold, Terje Njaastad, forteller at det ikke er et voldsomt problem, men:

– For oss er det viktig at det ikke blir parkert på en snuplass. Hver gang det må rygges og knotes for å snu øker skademulighetene betraktelig. For det første er det farlig med tanke på folk, men også andre skader. Vi er generelt lite glad i parkerte biler på snuplasser.

Han forteller videre at det er på sitt verste om morgenen når det er mørkt og flere feilparkerte biler.

Njaastad har en oppfordring til dem som skal levere barna i barnehagen:

– Gå heller noen ekstra skritt i stedet for å parkere på snuplassen.

Skilt-forvirring

Styrer i Berger barnehage, Heidi Thorgersen, forteller at det var litt tilvenningsutfordringer i starten. Tidligere har det nemlig vært lov å parkere innenfor angitt tidsrom, før det dukket opp et nytt skilt med forbud mot parkering hele døgnet.

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger på at dette er et problem. Det var litt i starten da skiltet kom, og da var det flere som ikke hadde fått det med seg.

Styreren forteller at barnehagen sendte ut en beskjed til foreldrene da skiltet kom, om at de må benytte seg av parkeringsplassene.

– Jeg har inntrykk av at de aller fleste respekterer det. Men jeg sitter jo inne i bygget og ser ikke hva som skjer nede på plassen.

Hun legger til at hun ikke har fått en tilbakemelding fra busselskapet på at dette er et problem.

– Typisk noe vi vil se på

Tidligere i vinter ble det klart at Drammen Parkering skal begynne med håndheving av parkeringsregulering i Svelvik. Daglig leder, Claus Mølbach-Thellefsen kan fortelle at de fremdeles venter på at formalitetene skal komme i orden, og at de deretter inntar Svelvik.

– Vi avventer tilbakemelding fra veimyndighetene, men dette er en typisk ting vi vil se på og bistå med å ordne opp, sier han.