(Bygdeposten) Forslaget som ble vedtatt av Stortinget tirsdag er i stor grad den samme som regjeringens opprinnelige proposisjon.

Dermed er det politisk vedtatt at dagens Viken gå tilbake til gamle Akershus, Buskerud og Østfold fylker fra og med 1. januar 2024, med unntak for at det ikke er bestemt hvor Jevnaker og Hole skal høre til. Hole hørte til Buskerud før sammenslåingen, mens Jevnaker ble overført fra Oppland.

En som er svært godt fornøyd med vedtaket er Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

– Senterpartiets klare alternativ hele veien, har vært Buskerud som eget fylke og ramme for folkestyre og gode og nære tjenester over hele fylket, sier han.

Ikke ferdig

– Senterpartiet er tydelige på at vår modell er Buskerud. Ikke bare som fylkeskommune, men også som modell for Statsforvalter, NAV, politi og andre statlige enheter. Jobben er ikke ferdig, sier en bestemt Lundteigen.

For å markere begivenheten, dro Lundteigen til grensa til gamle Hof kommune (nå Holmestrand) med et egenprodusert fylkesskilt.

– 1. januar 2024 skal det henges opp to nygamle skilt her. Jeg gleder meg til at Buskerud og Vestfold igjen blir gode naboer, avslutter Lundteigen.

15 fylker

I tillegg skal Vestfold og Telemark gå hver til sitt, og det gjelder også Troms og Finnmark. Dermed vil Norge ha 15 fylker fra 2024. Av de sammenslåtte fylkene fra regionsreformen gjenstår Agder, Innlandet og Vestland.

Det er også vedtatt at storkommunen Ålesund skal dele inn i Ålesund og Haram, der kommunegrensene for nygamle Haram kommune blir de samme som før sammenslåingen. Det var lenge diskusjoner om hvorvidt Haram skulle få justert grensene sine, slik at en stor andel av innbyggerne forble i Ålesund kommune.