Planene for det omdiskuterte byhuset til 37,5 millioner kroner er klare

Det har skjedd mye siden byhuset ble vedtatt i 2018. Én kommunesammenslåing senere er det igjen usikkerhet rundt det omdiskuterte bygget som skulle pryde Svelvik sentrum.