Gå til sidens hovedinnhold

Husleiekontrakt kan sende lensmannen til Nedre Eiker

Artikkelen er over 4 år gammel

Politimester Christine Fossen har tidligere antydet at en sammenslåing av lensmannskontorene i Eiker ville føre til at lensmannskontoret ble i Hokksund. I sitt nyeste forslag har hun snudd, og sender lensmannskontoret til Mjøndalen.

(Drammens Tidende)

EIKER: Politimester Christine Fossen er krystallklar i sine forslag. Det kommer til å forsvinne lensmannskontorer i vårt distrikt.

Vil beholde Lier

I sitt første forslag så politimesteren for seg å legge ned blant annet Lier lensmannskontor – og slå kontoret sammen med Drammen.

– Det er fordi vi mener at vi kan få utnyttet ressursene enda bedre ved å slå enheter sammen, få litt færre ledere og betjene liungene på en bedre måte, sa hun den gangen til Liers kommunestyre og Lierposten.

Men i hennes reviderte forslag, overlever lensmannskontoret i Lierbyen.

I begrunnelsen heter det blant annet «Lier kommune har i dag ca. 26000 innbyggere. Prognosene for antatt befolkningsvekst de nærmeste årene er enorm.»

Ingen vil slippe kontoret i Eiker

I sitt opprinnelige forslag kom det også fram at man så for seg et felles lensmannskontor for Eiker. Altså enten måtte lensmannskontoret i Øvre- eller Nedre Eiker forsvinne.

Og signalene tydet på at Øvre Eiker og Hokksund ville vinne lensmannskampen. 26. oktober stilte politimester Fossen opp i kommunestyremøte i Øvre Eiker og forklarte at Nedre Eiker lå for nær Drammen, og at hennes valg var Øvre Eiker, skrev Bygdeposten.

Det har lenge vært klart at ingen av Eiker-kommunene har vært villige til å gi slipp på sine lensmannskontorer.

«Nedre Eiker kommune har ved flere anledninger gjort vedtak om opprettholdelse av lensmannskontor og lokalt politi i kommunen. Denne holdningen er ikke endret. Nedre Eiker ber om at nåværende lokal struktur vil bli opprettholdt og videreført. Vennlig hilsen Bent Inge Bye Ordfører», avslutter Nedre Eiker i et høringssvar på den nye politireformen.

I Øvre Eiker var inngangen en annen. De støtter en sammenslåing og roser planene opp i skyene, om kommunen får det som de vil:

«Øvre Eiker kommune støtter forslaget om et felles lensmannskontor i Eiker, med den ufravikelige forutsetningen at lensmannen har sete i Hokksund fra den dagen den nye organiseringen settes i verk», skrev seksjonsleder Morten Lauvbu i Øvre Eiker kommune sin høringsuttalelse.

Husleiekontrakt sender lensmannen til Mjøndalen

Men også i Eiker har Fossen snudd, og hennes forslag går ut på å la lensmannskontoret ligge i Nedre Eiker.

Og i begrunnelsen kommer husleiekontrakter inn i bildet.

I begrunnelsen heter det at man i Nedre Eiker har uoppsigelig leiekontrakt fram til 30. september 2023. I Øvre Eiker har man en seks måneders oppsigelsestid på leiekontrakten.

«I forhold til dagens kontrakter vil en utnyttelse av bygg i Nedre Eiker være mest gunstig inntil ny kontraktsinngåelse av et nybygg kan realiseres. Avstanden mellom kontorene er likevel så kort at denne plasseringen ikke vil få noen påvirkning av tjenesteutførelsen i området», heter det blant annet i begrunnelsen som følger med forslaget.

Sande til Holmestrand

I tillegg kommer det i forslaget fram at lensmannskontoret i Røyken og Hurum opprettholdes som det er i dag, fram til det sendes over til Oslo politidistrikt fra 1. januar 2020 – samtidig som kommunesammenslåingen skal finne sted.

Man foreslår også å legge ned Sande lensmannskontor, og slå det sammen med Holmestrand – med kontoret i Holmestrand.

Fossen foreslår også at Drammen og Svelvik slår seg sammen, ikke overraskende med Drammen som hovedsete. Ellers foreslår Fossen også å så Kongsberg og Flesberg sammen, samt Rollag og Nore og Uvdal til et kontor.

Kommentarer til denne saken