(Drammens Tidende)

NORGE: Fra og med torsdag 5. november innføres midlertidig bevæpning av innsatspersonell over hele landet i inntil tre uker.

Det melder politiet på sine nettsider. Avgjørelsen er det politidirektoratet som har tatt.

Den midlertidige bevæpningen skyldes en skjerpet trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Etter skjerpet trusselbilde fra ekstrem islamisme

PST offentliggjorde 30. oktober en oppdatert trusselvurdering hvor trusselnivået er uendret, men trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet.

Det opplyses at det ikke foreligger en konkret trussel mot Norge, men hendelsene i Europa den senere tiden gjør at politiet tar høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Vi har tett dialog med PST om hvordan situasjonen ute i Europa påvirker norske forhold, og foretar løpende vurderinger om det er nødvendig å treffe tiltak som svarer på utviklingen i trusselbildet, melder politidirektør Benedicte Bjørnland.

Sannsynlig med hogg- / stikkvåpen eller kjøretøy ved eventuelt angrep

PSTs trusselvurdering beskriver det som sannsynlig at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme vil utføres av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell. Det er sannsynlig at angrepsmidlene i eventuelle angrep vil involvere hogg-/ stikkvåpen eller kjøretøy.

− Bevæpning vurderes derfor som et viktig tiltak for egenbeskyttelse og for å sikre hurtighet i responsen fra politiet for å kunne avverge eller respondere tilstrekkelig på slike hendelser, melder Bjørnland.

Den midlertidige bevæpningen innføres fra og med i dag, torsdag 5. november. Perioden vil vare i inntil tre uker fremover.

− Befolkningen kan i perioden oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi. Slik vi vurderer situasjonen nå, oppfordrer politiet alle til å fortsette hverdagen som normalt, avslutter Bjørnland.