Forslag til Statsbudsjettet: Dette får drammensdistriktet

Tilskudd til reduserte billettpriser, togsatsing og områdesatsing er noe av det vårt distrikt får i forslag til Statsbusjettet for 2020.