Det er alvorlig hvis oppgaveutvalg oppleves som meningsløst

Petter Øijord (foto: privat), Herman Ekle Lund (foto: privat) og Heidi Biseth (foto: USN) fra MDG Drammen, Nedre Eiker og Svelvik.

Petter Øijord (foto: privat), Herman Ekle Lund (foto: privat) og Heidi Biseth (foto: USN) fra MDG Drammen, Nedre Eiker og Svelvik.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Erfaringene fra oppgaveutvalgene i Svelvik bør gi grunn til å tenke seg om to ganger før en automatisk anbefaler en ny modell som blander folkevalgte og ikke-folkevalgte i nye Drammen, mener MDG-representantene i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen.

DEL

MeningerTilliten til demokratiet er på et bunnpunkt. Verken kommunesammenslåing, korrupsjonssaken eller noen av Marienlyst-affærene har vært god reklame for systemet lokalt.

Svelvikspostens reportasje om oppgaveutvalget for det nye byhuset var nok et nedslående stykke lesning. Flere innbyggere som deltok i utvalget sier at prosessen var «bortkastet» og «spill for galleriet».

Oppgaveutvalg er et av få konkrete verktøyer dagens kommune har som skal gi folk reell mulighet til innflytelse i lokalsamfunnet. Det er alvorlig hvis disse oppleves som meningsløse.

NHOs siste perspektivmelding viste at kun 50% av enkelte aldersgrupper i Norge mener at det er «essensielt å bo i et demokrati». Rundt i verden er det enda verre. Dette er en skremmende og farlig utvikling.

Hvordan skal vi overbevise hverandre om at demokrati er viktig – dersom mange opplever at de ikke blir hørt uansett?

Vi i Miljøpartiet de Grønne tror at vi må finne tilbake til troa på og tilliten til vår felles samfunnsmodell, dersom vi skal klare å løse de viktigste utfordringene sammen. Arbeidsgruppa i «Nye Drammen» som har jobbet med utvikling av lokaldemokratiet, foreslår å opprette såkalte « nærutvalg» i de nye kommunedelene – bestående av både kommunestyrepolitikere og «vanlige» beboere.

Erfaringene fra oppgaveutvalgene i Svelvik bør gi grunn til å tenke seg om to ganger før en automatisk anbefaler en ny modell som blander folkevalgte og ikke-folkevalgte, uten klar forankring i den demokratiske prosessen.

Fram til 2002 hadde Drammen bydelsutvalg/-komiteer som besto av folkevalgte bystyrerepresentanter. De hadde suveren uttalerett og vedtok innstillinger i alle saker vedrørende bydelen. Utvalgene tok med innbyggere på råd i sakene. Alle kunne med egne øyne se at deres innspill ble hørt, tatt videre og drøftet seriøst. Erfaringer med denne ordningen er tilgjengelig i byens arkiver og kunne med fordel børstes støv av.

Vi i MDG tror at alle nye drammensere må se – fort – at de nye lokalutvalgene faktisk har rådgivende, besluttende og bevilgende makt, dersom de skal bidra til å styrke, og ikke ytterligere svekke, folks tillit til demokratiet.

Gode samarbeidsrelasjoner mellom politikere og innbyggere er sentralt for å få dette til. Det må gjøres enkelt å forstå og følge de politiske prosessene slik at det blir tilgjengelig for alle. Det må også være raskere og enklere innsyn i og informasjon om de ulike pågående prosesser, og alle politiske møter må strømmes digitalt i god kvalitet. Og – det må føres lobbyregister for alle politikere – inkludert deltakelse i hemmelige klubber.

Vi i Miljøpartiet de Grønne tror det er mulig å lage et sterkt og sunt lokaldemokrati i den nye kommunen. Det gi alle fra Berger til Brakerøya til Steinberg følelsen av å delta likeverdig i samme kommune og fellesskap – og gjøre oss i stand til å løse viktige problemer – sammen.

Men det fordrer at vi tør å starte med blanke ark, tør å lytte til alle forslag – og ikke gjentar de samme feilene som fikk oss hit. Det har vi ikke råd til nå.

Artikkeltags