Gå til sidens hovedinnhold

Problemet med plast i utfyllingsmasser

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Min bekymring for utfylling i Drammensfjorden med sprengstein er begrunnet i Miljødirektoratets faktaark om den store mengden plastforurensning som fortsatt finnes i sprengsteinmasser. Dette kommer dessverre ikke fram av artikkelen i Drammens Tidende 20 november.

Det er selvfølgelig betryggende at Bane Nor vil følge opp tiltak med hensyn til utfyllingen det allerede er gitt tillatelse til, men min bekymring er om dette er tilstrekkelig. I artikkelen er det nevnt få tiltak. Faktaark fra Miljødirektoratet om problemer med plast ved utfylling av sprengstein i fjorden viser hele 11 avbøtende tiltak som bør gjennomføres. Jeg savner flere spesifikke tiltak som skal gjennomføres når 60 mål ved Holmen havna skal fylles ut med sprengstein i fjorden. Jeg forstår selvfølgelig at ved tillatelsen som er gitt følger visse forpliktelser ved utfyllingen, men ut ifra artikkelen og Miljødirektoratets fakta oppleves det langt fra betryggende.

Jeg mener det er viktig at innbyggerne som bor rundt Drammensfjorden får kjennskap til hvor stor andel plast som faktisk finnes i sprengsteinmasser og siterer fra Miljødirektoratets faktaark M-1085/2018:

«Problemet med plast i utfyllingsmasser. Sprengsteinmasser fra tunneldriving (samferdsel og kraftanlegg) og bygging av vei og jernbanetraseer inneholder normalt store mengder plast, i form av plastarmering og/eller tennerledninger, koblingsblokker og foringsrør av plast.» Det var nettopp disse funnene som ble gjort i Dramstadbukta nå i høst, og som vi også kunne finne igjen på vår side av fjorden.

Videre fra Miljødirektoratets fakta: «Det er derfor viktig at sprengsteinmasser som fylles ut i sjø inneholder minst mulig plast og at det pålegges avbøtende tiltak for å hindre spredning av plasten som fremdeles er der. (…) Erfaring fra gjennomførte utfyllingsprosjekter viser at det er vanskelig å sortere bort plast når den først har kommet inn i steinmassene. Bortsortering er svært areal-, tid- og kostnads-krevende. I tillegg kan sortering innebære en arbeidsmiljørisiko.»

Det er dette jeg oppfatter som svært bekymringsfull lesing. Jeg vil tro at vi som lever og bor rundt Drammensfjorden nødig vil havne i samme situasjon som flere steder nedover langs kysten, ref. foto, - spesielt med tanke på at vi de siste årene definitivt har lært at plast brytes svært langsomt ned, fragmenteres over tid og kan forveksles med mat av fisk, fugler og dyr, hvilket dessverre fører til mye lidelse og død for mange arter, og som igjen tas opp i næringskjeden til oss mennesker.

Likevel, det er både positivt og gledelig at Håvard Kjerkol som er miljøleder for Bane Nor som ansvarlige for utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene nå søker etter flere medarbeidere for oppfølging av klima og miljø. Det lover bedre enn det som har vært fra tidligere tider.

Sammen med Drammen kommune som forurensningsmyndighet som både har ansvar og plikter å følge opp, ser det forholdsvis mer lovende ut for Drammensfjorden enn først antatt. Likevel, - det er helt klart at videre tillatelser til utfylling med sprengsstein slik vi kjenner forholdene i dag, er helt utelukket sett fra vårt ståsted.

Kommentarer til denne saken