Raser mot Bane Nor: – Jeg kan nesten ikke få sagt hvor idiotisk jeg synes det er

Bane Nor vil fjerne pendlerparkeringsplassene ved Drammen stasjon. Det får politikerne til å se rødt.