Redd for at Batteriøya spises opp av vann og strøm: – Det haster å gjøre noe med det

Batteriøyas Vel er bekymret for det populære områdets fremtid om det ikke gjøres nye grep for å sikre den mot strøm, vind og flom.