Over 200 tatt for ruspåvirket kjøring siste fem år - to steder på halvøya skiller seg ut

I løpet av de siste fem årene er 213 bilster tatt for å kjøre ruspåvirket på Hurumhalvøya, og politiet er bekymret for at de nå tar stadig flere enn før.