Noen særlige kontroller av Svelvik-bilistenes parkeringsvaner var ikke hverdagskost i Svelvik før kommunesammenslåingen, men på nyåret i fjor meldte virksomhetsleder hos Drammen parkering, Claus Mølbach-Thellefsen deres snarlige ankomst.

– Vi vil da også håndheve dersom vi ser feilparkeringer. Vår oppfordring til svelvikingene er å se på skiltene og følge trafikkreglene når de parkerer, sa han da.

Torsdag formiddag sto det to parkeringsbetjenter midt i sentrum. De kunne fortelle at de ikke hadde delt ut noen bøter så langt denne dagen.

– Behov og kapasitet

Ifølge virksomhetslederen vil Drammen Parkering med sin tilstedeværelse, informasjon, kontroll og håndheving bidra til å begrense brudd på gjeldende lover og forskrifter.

– Vårt fokus ligger på trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet. Ingen er mer fornøyde enn oss som jobber med parkering, dersom det ikke er behov for å håndheve, sa han i fjor.

Han har ingen oversikt over hvor mange bøter som har blitt delt ut i Svelvik siden da.

– Hvor ofte er dere i Svelvik?

– Vi styrer mannskapet ut fra behov og kapasitet. Det avhenger også av om det kommer inn særskilte henvendelser.

Fått inn ønsker

Drammen parkering er langt fra bare her ute for å se etter feilparkeringer. En viktig del av jobben er å følge opp henvendelser fra innbyggerne.

– Vi er i Svelvik og ser på skiltreguleringer, følger opp og er til stede, samt ser etter feilparkeringer og biler som står parkert i strid med regelverket.

– Har dere fått tilbakemeldinger fra svelvikinger etter at dere begynte å kjøre her ute?

– Ikke noe spesielt. Vi har fått en del publikumshenvendelser med ønsker om at vi ser på reguleringer og løsninger, så det har vi gjort en del av. Vi ønsker ikke lage noe mer utfordringer der det ikke er behov for å gjøre noe særskilt. Skal vi håndheve må det være riktig regulert, avslutter Mølbach-Thellefsen.